Coretan Penaku

  • Coretan LifeStyle /
    7 Dec 2012

    Siapa calon suamimu, nak ?

    Siapa calon suamimu Nak ? Sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan orangtua terutama Ibu kepada anak gadisnya yang sudah menginjak dewasa. Kenapa saya tidak menulis kalimat Siapa calon isterimu Nak ? Pertanyaan ini yang seharusnya ditanyakan orangtua kepada anak laki-lakinya, namun jarang sekali kita temui orangtua mempertanyakan hal tentang calon isteri dari anak-anak laki-lakinya. Justeru yang sering ditanyakan Ibu kepada anak laki-lakinya yaitu Sudah temukan calon isteri Nak ? Support dan penyemangat kepada anak-anak laki-laki agar giat belajar dengan harapan kelak dapat pekerjaan yang bergaji besar sehingga mudah cari isteri, lebih banyak dilakukan orangtua pada anak laki-laki. Ini semua orangtua menyadari kelak anak laki-lakinya akan menjadi kepala keluarga yang harus bertanggung

Author

Djoen.ID

Coretan Terbaru

Yang Corat Coret